تماس با مادفتر مرکزی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی


آدرس: تهران - ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز جنوبی - کوچه سرو - پلاک 27

تلفن: 88064893

نمابر: 88037433


مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی


آدرس: کیلومتر 15 بزرگراه تهران ـ کرج ـ بلوار پژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

صندوق پستی: 115- 14965 و 458- 14185

کد پستی: 1497713115

تلفن: 44580100

نمابر: 44580501


info@polymeryab.ir
نام:  
ایمیل:   
موضوع:  
پیام: