ثبت نامطريقه دستيابي به بانك اطلاعاتي پلي الفين ها

مهلت استفاده رایگان از سایت بانک اطلاعاتی به پایان رسیده است. جهت استفاده دائمی و دریافت Username و Password نامه­ اي خطاب به مدير عامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مبنی بر استفاده دائمی از سایت بانک اطلاعاتی تهیه و به شماره 44580515-021 فاکس فرمایید.

نام:*  
نام خانوادگی:*  
شغل:*  
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:*